O nas

lek. stom. Stanisław Rumiński,lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog
W 1987 roku Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu,Wydział  Stomatologii.w 1993 roku uzyskał I Stopień Stomatologii Ogólnej.  W latach 1993-1996 odbył staż specjalizacyjny w Zakładzie Portetyki Stomatologicznej w CSK Instytut Stomatologii w Łodzi. Po zdaniu egzaminu przed komisją, której przewodniczył  prof. E. Spiechowicz, uzyskał II stopień Specjalizacji z Protetyki Stomatologicznej. Zajmuje się implantologią, chirurgią stomatologiczną, protetyką. Jest członkiem OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej), zrzeszającego najlepszych implantologów. Od 2002 roku jest współwłaścicielem i kierownikiem NZOZ Ru-dent.

lek.dent. Katarzyna Rumińska-Kurek,lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej, lekarz medycyny estetycznej.
W 2011 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a w 2012 roku odbyła staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu im. WAM w Łodzi. W latach 2014-2018 odbyła staż specjalizayjny w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej  w CSK Instytut Stomatologii w Łodzi. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego uzyskała tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Ukończyła szkołę podyplomową medycyny estetycznej na GWSH w Katowicach. Zajmuje się protetyką stomatologiczną, stomatologią estetyczną, zaawansowanym leczeniem endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu, implantologią oraz medycyną estetyczną

lek.stom. Małgorzata Woźniak-Rumińska – w roku 1987 ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu, Wydział Stomatologii Ogólnej. Od 2002 wraz z mężem jest właścicielem zakładu NZOZ RU-DENT Poradnia Stomatologiczna w Turku.Specjalizuje się w leczeniu dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz profilaktyce stomatologicznej.

lek.dent. Ewa Bryś- lekarz dentysta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Obecnie w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Zajmuje się leczeniem endodontycznym i zachowawczym. 

lek. dent. Angelika Orlikowska- lekarz dentysta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zajmuje się leczeniem endodontycznym i zachowawczym. 

 

 
Implanty

Implanty stomatologiczne dają możliwość przywrócenia funkcji i komfortu własnych zębów.

Projekt i realizacja online24.pl